POLITYKA PRYWATNOŚCI
strony internetowej www.improdukcja.pl IMPRODUKCJA Wojciech Iwa

1. Przetwarzanie danych osobowych – obowiązek informacyjny

 1. Współadministratorami danych osobowych są Marek Iwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IM Biuro Techniczno-Handlowe Marek Iwa, ul. Młodzieżowa 17, Chorzów, NIP: 6270017189 oraz Wojciech Iwa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą IM PRODUKCJA Wojciech Iwa, ul. Józefa Lompy 13, Chorzów, NIP: 6272473980, w ramach wspólnie prowadzonej działalności gospodarczej pod firmą Im Produkcja Wojciech Iwa i Wspólnicy Spółka Cywilna (dalej jako „Administrator”).
 2. Kontakt w sprawie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail zapytaj@improdukcja.pl lub pod adresem ul. Lompy 13, 41-500 Chorzów.
 3. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako „RODO”) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach i na podstawie:
  1. wykonywania umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. wypełnienia obowiązków prawnych m.in. podatkowych i księgowych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. kontaktu z potencjalnymi klientami (art. 6 ust.1 lit. a RODO).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług przez Administratora.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty zapewniające obsługę księgową Administratora, podmioty współpracujące z Administratorem oraz organy publiczne.
 7. Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania,
  3. ograniczenia przetwarzania,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. żądania usunięcia danych.
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Dane osobowe w zależności do podstawy przetwarzania, przetwarzane są do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową lub zrealizowania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub upływu terminów wynikających z przepisów prawa.
 11. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie podlegają profilowaniu lub innemu zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

2. Pliki cookies

 1. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika strony internetowej Administratora dostępnej pod adresem www.improdukcja.pl.
 2. Na stronie internetowej Administratora stosowane są cookies Google Analytics. Więcej informacji nt. tych plików dostępne jest pod adresem https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika,
  2. optymalizacji korzystania ze stron internetowych,
  3. tworzenia statystyk.
 4. Użytkownik wyraża zgodę na stosowanie plików cookies przy pierwszym korzystaniu ze strony internetowej, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w pojawiającym się komunikacie.
 5. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

3. Zmiany Polityki Prywatności

Zmiany wprowadzane niniejszej Polityce obowiązywać będą wyłącznie na przyszłość i wymagać będą zaakceptowania zmodyfikowanej Polityki Prywatności, w drodze pojawiającego się komunikatu na stronie www.improdukcja.pl.

Informacja o cookies Zamknij informację o cookies
Ta strona korzysta z plików cookies(ciasteczek). Aby dowiedzieć się więcej na temat samych plików, sposobu ich używania oraz polityce prywatności, kliknij w dowiedz się więcej.